Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Projekt „Dobry start – dobra przyszłość”

Czy to duże miasto, wioska czy osada,

kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada


Aby tak się działo dwukrotnie odwiedzali oddział przedszkolny policjanci z posterunku policji w Kamionce. Uczyli nas przestrzegania zasad w ruchu drogowym i w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie ucieszyli się ze spotkania i różnego rodzaju odblasków. Teraz na drodze będziemy czuć się bezpiecznie.

Dodała: Kabała Maria


Pożegnanie jesieni.

Uczniowie z rocznego przygotowania przedszkolnego postanowili pożegnać jesień. W tym też celu przygotowali inscenizację „Zaczarowana różdżka”, w którą zostały wplecione piosenki o tematyce jesiennej.

Na uroczystość dzieci zaprosiły panią dyrektor Beatę Małyska oraz rodziców. Pomysł okazał się trafiony, bo dzieciaki miały ogromną frajdę z możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, a rodzice radość z oglądania i podziwiania swoich pociech.

Następnego dnia pokazały przedstawienie młodszym kolegom. Teraz czekamy na zimę i jasełka.

Dodała: Kabała Maria


    Impreza integracyjna

Dnia 11.06.2013 w Szkole Podstawowej w Samoklęskach odbyła się impreza integracyjna połączona z zakończeniem projektu teatralnego realizowanego w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania”.

 Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, którzy przebywali w naszej placówce na tzw. Zielonej Szkole, rodzice i zaproszeni goście. Dla nich to właśnie przygotowano prezentację multimedialną „Lubelszczyzna wita”, dotyczącą Samoklęsk i jej historii oraz najpiękniejszych miejsc regionu. Uczniowie klasy III i II przedstawili inscenizację „Pyzy na polskich dróżkach” i razem z nią wędrowali po różnych miastach i wsiach kraju: Mazowszu, Śląsku, polskich górach, Poznaniu, Lublinie, by wreszcie trafić do Samoklęsk. Przedstawiali przy tym charakterystyczne cechy danej krainy, pieśni, tańce, stroje regionalne. W dalszej części spotkania zaprezentowali się ludzie zamieszkujący okolice Samoklęsk, którzy pokazali nam swoje różnorodne pasje. Były to obrazy pani Małgorzaty Sokół, zbiory motyli pana Kazimierza Malinowskiego, bębny pana Pawła Myczkowskiego oraz bibułkowe ozdoby pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kozłówce. Z ogromnym aplauzem został przyjęty występ Jadzi Natanson i Bartka Gregoruka, którzy śpiewali przy akompaniamencie bębnów. Na koniec odbyły się warsztaty z wyżej wymienionymi osobami.

Spotkanie to okazało się owocne zarówno dla społeczności szkolnej Samoklęsk, jak również gości z Kościana, bowiem promowało Lubelszczyznę i naszą okolicę, a także zacieśniło więzi z zaprzyjaźnioną szkołą w Wielkopolsce. Ponadto uczniowie mieli możliwość nabycia nowych umiejętności.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały: p. Maria Kabała i p. Magdalena Kabała.
Szkółka Leśna

Dnia 23 maja 2013 roku postanowiliśmy odwiedzić Szkółkę Leśną w Stróżku.

        Chcieliśmy dowiedzieć się skąd się biorą drzewa takie jak dąb Bartek.

        Oprowadzająca nas pani zaspokoiła nasza ciekawość i wyjaśniła, że szkółka to taki żłobek dla drzew. Uczniowie mieli okazję obejrzeć poletka zasianych nasionami poszczególnych drzew. Dowiedzieliśmy się też o sposobach pielęgnacji tych „maluchów”. Nabyliśmy również umiejętności poruszania się po lesie gdy nie ma słońca , z wykorzystaniem pochylenia gałęzi drzew. Stąd wiemy, że w Polsce przeważają wiatry zachodnie. Wstąpiliśmy też do Nadleśnictwa Lubartów. Tutaj oprowadzająca nas pani zwróciła uwagę na różne gatunki drzew i krzewów i sposoby ich odróżniania po liściach i owocach. Mieliśmy możliwość obejrzenia budek lęgowych dla ptaków. Dzięki zajęciom w terenie uczniowie mogli poznać przyrodę różnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem i dotykiem.

W zajęciach brali udział uczestnicy projektu matematyczno- przyrodniczego.  

Dodała :Maria Kabała


 Polska Korzysta 


        17 maja 2013 roku klasy III i V udały się do Międzyrzeca Podlaskiego. Uczestniczyliśmy tam w projekcie FUNDUSZE EUROPEJSKIE POLSKA KORZYSTA. Była to jedna z szesnastu imprez plenerowych organizowanych w każdym województwie. Podczas imprezy uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy obrazującej w nowatorski sposób zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości, które dokonują się dzięki Funduszom Europejskim. Uczestnicy poznali nowoczesne ratownictwo medyczne, ćwiczyli sztuczne oddychanie, dowiedzieliśmy się też o sposobach odnajdywania ludzi zaginionych. Atrakcji było wiele. Można było zjeżdżać po wirtualnym stoku narciarskim. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń fizyczne i chemiczne i eksperymentów naukowych.

Na końcu odbyły się konkursy wiedzy o Unii Europejskiej. Nasi uczniowie wykazali się dużym zasobem wiadomości na ten temat . Zdobyliśmy wiele drobnych upominków , a na pochwałę zasługuje Szymon Haba i Maja Mańko.

 

Dodała :Maria Kabała i Anna Marciniak


  

Ogród Botaniczny

Dnia 16.05.2013 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia    matematyczno   -    przyrodnicze     realizowane
w ramach projektu „Dobry start – dobra przyszłość” odwiedzili Ogród Botaniczny. Chcieliśmy u źródła zweryfikować swoją wiedzę na temat niektórych roślin. Interesowały     nas     rośliny      wiosenne,      egzotyczne
i nietypowe. Już na wstępie uczniowie zapytali oprowadzającego nas pana o rosiczkę i aturi. Rosiczka nieco rozczarowała swoim wyglądem, bo uczestnicy wycieczki wyobrażali ją sobie znacznie większą. Za to bardzo podobały się uczniom rośliny egzotyczne. Odwiedziliśmy też sektor ogrodu poświęcony roślinom górskim, różnym odmianom tulipanów, irysów itp. Wycieczka  bardzo    nam     się    podobała,   ponieważ

w maju ogród jest kolorowy i pachnący. 

Dodała: Maria Kabała


Bezpieczna droga do szkoły

W zorganizowanym przez Wydział ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie klas I-IV. Podsumowanie konkursu odbyło się w galerii Olimp w lublinie w dniu 12 maja, a wśród nagrodzonych znalazła się Kinga Długosz jako zdobywczyni I miejsca. Wyróżnione zostały też: Justyna   Wojtowicz, Joanna Cieszko i Julia Wilczyńska. Ponadto nasza szkoła zdobyła nagrodę specjalną, ponieważ nadesłaliśmy na konkurs najwięcej prac. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odwiedzą naszą szkołę.

Dodała : Maria Kabała i Anna Marcinia


Bliżej natury- tajniki Poleskiego Parku Narodowego.

        Pani Ania Marciniak postanowiła zainteresować nas przyrodą Lubelszczyzny. Dlatego uczniom klasy V i nam, uczestnikom zajęć matematyczno- przyrodniczych, a także zainteresowanym uczniom klasy III, zapewniła miejsce wśród widzów. W tym celu zaprosiła przedstawiciela Poleskiego Parku Narodowego pana Stanisława Wróbla, aby opowiedział o osobliwościach tego zakątka Polski. Spotkanie okazało się ogromną promocją parku, bo pan Stanisław przygotował się znakomicie . Przywiózł ze sobą piękne samodzielnie wykonane zdjęcia i o każdym z nich opowiedział. Starał się dotrzeć do słuchaczy w tak młodym wieku, więc przekazywał informacje najważniejsze, a jednocześnie ciekawostki związane z życiem różnych gatunków zwierząt i roślin. Z niektórymi z nich zetknęliśmy się na projekcie, teraz mieliśmy możliwość przypomnienia ich i pochwalenia się swoimi wiadomościami. Wcześniej wydawało nam się, że wiemy wszystko o zwierzętach i roślinach, bo mieszkamy w środowisku wiejskim i wiele gatunków spotykamy na co dzień. Jednak po tym spotkaniu uświadomiliśmy sobie, że jeszcze wiele tajników przyrody mamy do odkrycia. Siedzieliśmy jak zaczarowani pięknem słów, obrazu i muzyki, która znakomicie współgrała z nimi. Zgodnie orzekliśmy, że musimy udać się szlakiem tych miejsc i podziwiać je w ich naturalnym środowisku. Dziękujemy pani Ani za zaproszenie nas, bo spotkanie to było wspaniałą ucztą dla miłośników przyrody.


Dodała: Kabała Maria


Konkurs matematyczno przyrodniczy 
„Minęła jesień”

W grudniu odbył się konkurs matematyczno – przyrodniczy zatytułowany „Minęła jesień”. Wzięli w nim udział uczestnicy projektu matematyczno- przyrodniczego realizowanego w naszej szkole. Tematyka obejmowała zagadnienia poruszane na tych zajęciach. Należało więc wykazać się wiedzą na temat pszczół, ryb, roślin nietypowych takich jak rosiczka czy aturi, drzew i zjawisk atmosferycznych zachodzących jesienią w przyrodzie. Uczniowie dokonywali obliczeń kalendarzowych, rozwiązywali zadania z treścią o znacznym stopniu trudności, a także wykazali się umiejętnością posługiwania się działaniami pisemnymi: dodawaniem, odejmowaniem i mnożeniem.

    Najwięcej punktów zdobyła Martyna Filipiak i ona została MISTRZYNIĄ JESIENI. WICEMISTRZOWIE to Ola Kuta i Szymon Haba. Gratulujemy zwycięzcom.

 


Znam przygody dzieci z Bullerbyn”

W dniu 30 stycznia 2013 roku klasa III udała się z wizytą do Bullerbyn. Przepustkę do wejścia stanowiła przeczytana książka Astrid Lindgren zatytułowana „Dzieci z Bullerbyn”.

Podczas „pobytu” uczniowie wykazali się nie tylko szczegółową znajomością lektury (odpowiadając na pytania zawarte w teście), ale także wiedzą matematyczną (rozwiązując zadania, których treść związana była z bohaterami książki). Wykonali też prace plastyczne ilustrujące wybrane wydarzenie, układali rymowanki, zagadki słowne oraz kalambury.

Niektóre uczennice zaprezentowały stroje, w jakich chodziły Anna, Lisa i Britta.

Wszyscy opisali historię bohaterów książkowych, która najbardziej im się podobała.

Za wykonane zadania przewidziane były słodkie punkciki. Wszystko odbywało się w atmosferze zabawy, jednak do każdego z zadań uczniowie podchodzili bardzo poważnie i starali się wykonać je jak najlepiej. Tak opracowana książka pozostanie w pamięci dzieci na bardzo długo. Umawiamy się na następną lekturę.

Organizatorzy imprezy: p. Marta Żelazna- nauczyciel bibliotekarz i p. Maria Kabała – wychowawca klasy III.Zajęcia plastyczne w ramach projektu „Dobry start- dobra przyszłość”

        W Szkole Podstawowej w Samoklęskach prowadzone są zajęcia plastyczne w ramach projektu „Dobry start- dobra przyszłość”.Uczniowie uzdolnieni plastycznie mają możliwość poszerzenia swoich wiadomości w tym zakresie i rozwijania umiejętności o nowe techniki malarskie i rysunkowe. Swoje prace prezentują na wystawach szkolnych.
Koordynator projektu: Kabała Maria
Cykl rozwoju ryb

Jesteśmy w Gospodarstwie Rybackim w Samoklęskach. Dwa lata temu pani Maria Filipiak pokazała nam cykl rozwoju ryb, a jej pracownicy ich odłowy. Czuliśmy się zaszczyceni, bo jako nieliczni mieliśmy możliwość oglądania rybaków przy pracy. Dzisiaj w ramach projektu „Dobry start-dobra przyszłość” postanowiliśmy poznać różne gatunki ryb, ze zwróceniem uwagi na drapieżniki i roślinożerne. Pan ichtiolog Dominik Słowik udzielił nam szczegółowych informacji na ten temat. Pokazał różne gatunki ryb, dzięki czemu mieliśmy możliwość porównania ich budowy zewnętrznej. Opowiedział również o swojej drodze do zawodu ichtiologa. Zainteresowaliśmy się narzędziami pracy rybaków. Taki zajęcia w terenie są bardzo cenne, bowiem mamy możliwość naocznego zdobywania wiedzy. Cieszy nas gościnność pani Marii, która zawsze umożliwia nam tego typu wizyty.


Koordynator projektu Maria Kabała
Zwyczaje  pszczelej rodziny

      

    W naszej szkole od września 2012r. w ramach projektu Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania realizowane są zajęcia matematyczno-przyrodnicze, dla uczniów o szczególnych zdolnościach. Uczęszcza na nie 9 osób z klasy II i III, a ich opiekunem jest pani Maria Kabała. W ramach projektu uczniowie rozszerzają wiedzę na temat otaczającego nas świata przyrody i doskonalą swoje umiejętności matematyczne. Jedne z takich zajęć odbyły się przy pasiece pana Bartłomieja Woźniaka z Samoklęsk, podczas których każdy z uczestników miał możliwość wzbogacić swą wiedzę na temat zwyczajów pszczelej rodziny, poznać narzędzia pracy pszczelarza, a nawet przywdziać jego strój. 

        Na koniec słodki poczęstunek w postaci świeżego miodu. Uczniowie poznali różne typy uli np. kłoda. barć, bezdenek, rodzaje miodów, przypomnieli sobie przysłowia związane z tymi pracowitymi owadami. Dzięki tym zajęciom wiedzą jaką funkcję w pszczelej rodzinie pełnią królowa, robotnice czy truteń a przede wszystkim w jaki sposób powstaje miód. Byliśmy wzruszeni gościnnością gospodarzy i wdzięczni za przekazanie nam tylu informacji


Koordynator projektu Maria Kabała


    Sprawozdanie z realizacji zajęć teatralnych
w ramach projektu „Dobry start – dobra przyszłość”


PAŹDZIERNIK

Uczniowie klasy III, którzy uczęszczają na zajęcia teatralne starają się pokazywać społeczności szkolnej i lokalnej swoje talenty aktorskie i wokalne. Tym samym na bieżąco można ocenić ich postępy. Z okazji Dnia Edukacji przedstawili montaż słowno – muzyczny poświecony temu świętu. Były to scenki z życia szkoły ukazane oczami dzieci. Nie brakowało też słów podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za ich trud włożony w wychowanie i kształcenie uczniów.

Piosenki „Dobrym jest kolegą Adaś” i „ Koko, koko szkoła spoko” – słowa ułożone do znanych uczniom melodii, opowiadały o naszej szkole i naszych pracownikach. Mimo tego, iż odnosiły się do rzeczywistych osób i w sposób humorystyczny ukazywały ich charaktery, nikt nie poczuł się obrażony. Wręcz przeciwnie, wszyscy bawili się znakomicie.

LISTOPAD

                11 listopada uczniowie będący uczestnikami projektu przygotowali scenkę z okazji Święta Niepodległości i zaprezentowali szkołę pod zaborem pruskim, akcentując przy tym walkę uczniów o możliwość uczenia się katechizmu po w języku polskim. Ponadto przygotowali oprawę muzyczną akademii. Ola K., Angelika F. i Kasia B. zaśpiewały piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż”, zaś Kinga D. „Polskie kwiaty”, w których to znakomicie oddała klimat tęsknoty za Ojczyzną. Cała grupa zaśpiewała „Legiony”, natomiast pieśń legionową ”Przybyli ułani pod okienko” uczniowie zaprezentowali z podziałem na role męskie i żeńskie. Na koniec przedstawili układ ruchowy do melodii piosenki „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.

GRUDZIEŃ

        20 grudnia uczniowie przygotowali scenki do jasełek. Klaudia B., Justyna W., Ola K. i Oliwia M. wcieliły się w postacie krasnoludków. Martynka F. i Kasia B. były aniołkami, zaś Kinga D. wróżką. Angelika F. została zajączkiem, natomiast Maja M. zatańczyła taniec „Laleczki z saskiej porcelany”. Ponadto Kinga D. zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna panna” i „Cichą noc ” z Angeliką F.