Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Ogłoszenia

REKRUTACJA

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

CZYNNIOŚCI

TERMINY

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 22.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

 

Złożenie  wniosku do punktu przedszkolnegio/oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy Szkoły Podstaowej

od 01.03.2021 r.

do 19.03.2021 r.

od 17.05.2021 r.

do 21.05.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskółw o przyjęcie do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

do 02.04.2021 r.

do 28.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.04.2021 r.

01.06.2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12.04.2021 r.

do 16.04.2021 r.

od 07.06.2021 r.

do 18.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2021 r.

23.06.2021 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONTY INTERNETOWEJ SZKOŁY , W SEKRETARIACIE SZKOŁY , NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO SZKOŁY (Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail : spsamokleski@op.pl – własnoręcznie  podpisane)


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 0-III

OD 18.01.2021R. UCZNIOWIE KLAS I-III WRACAJĄ DO NAUKI STACJONARNEJ

PRZYWOZY I ODWOZY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

PRZYWOZY

7.05 WÓLKA KRASIENIŃSKA-BIADACZKA-STAROŚCIN-ZOFIAN (GODZINA ODJAZDU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZYSTANKÓW BEZ ZMIAN)

7.30 AMELIN-SYRY-SAMOKLĘSKI

7.45 STANISŁAWÓW DUŻY-RUDKA GOŁĘBSKA -DĘBCZYNA -SAMOKLĘSKI

ODWOZY

13.35 SAMOKLĘSKI-DĘBCZYNA-RUDKA GOŁĘBSKA-STANISŁAWÓW DUŻY

13.50 SYRY-AMELIN-STAROŚCIN-ZOFIAN -BIADACZKA-WÓLKA KRASIENIŃSKA (KURS ŁĄCZONY DLA DZIECI Z KIERUNKU AMELIN-SYRY I STAROŚCIN ZOFIAN)


ZASADY PRACY ZDALNEJ OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 IM. ORŁA BIAŁEGO W SAMOKLĘSKACH


Zasady pracy na Platformie Teams

 

1. Przed lekcją przygotowujemy się do zajęć: podręcznik, zeszyt, przybory do pisania.

2. Zachowujemy kulturę osobistą w mowie i piśmie.

3. Nie zakłócamy lekcji.

4. Mówimy kiedy nauczyciel poprosi.

5. Nie hejtujemy.

6. Nie tworzymy własnych zespołów.

7. Wykonane prace odsyłamy do Nauczyciela.

8. Podczas lekcji nie jemy, nie pijemy, nie słuchamy muzyki.

9. Wszystko co napiszesz na Teams – zostaje.

10. Spotkanie on-line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.

Administrator ma prawo kontrolować aktywności uczniów na platformie.

Zachowanie ucznia podczas zajęć zdalnych podlega ocenie i będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 0-III


OD 3.11.2020R. ZMIANA PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

PRZYWOZY

7.05 WÓLKA KRASIENIŃSKA-BIADACZKA-STAROŚCIN-ZOFIAN (GODZINA ODJAZDU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZYSTANKÓW BEZ ZMIAN)


7.30 AMELIN-SYRY-SAMOKLĘSKI

7.45 STANISŁAWÓW DUŻY-RUDKA GOŁĘBSKA -DĘBCZYNA-SAMOKLĘSKI

ODWOZY

13.35 SAMOKLĘSKI-DĘBCZYNA-RUDKA GOŁĘBSKA-STANISŁAWÓW DUŻY

13.50 SYRY-AMELIN-STAROŚCIN-ZOFIAN -BIADACZKA-WÓLKA KRASIENIŃSKA KURS ŁĄCZONY DLA DZIECI Z KIERUNKU AMELIN-SYRY I STAROŚCIN ZOFIAN)


Ogłoszenie

Informujemy, że dzień 02.11.2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Szanowni Rodzice!

 

Od 26 października uczniowie klas IV -VIII przechodzą na edukację zdalną. Klasy 0-III, dzieci z punktu przedszkolnego mają zajęcia w formie stacjonarnej. Dowozy pozostają bez zmian. Szkoła zapewnia obiady dla uczniów uczęszczających na zajęcia. Zapewniamy opiekę świetlicową uczniom, którzy tego potrzebują. Informacje dotyczące zdalnego nauczania będą udostępnione na e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.Informacja dla rodziców

W dniu 1 września 2020 r. spotkania z wychowawcami o godzinie 9.00

Klasa

Numer sali

Imię i nazwisko wychowawcy

0(oddział przedszkolny)

24 - piętro

mgr  Małgorzata Gładosz

Klasa I

13a – parter

mgr Maria Milczek

Klasa II

25 - piętro

mgr Maria Kabała

Klasa III

13  - parter

mgr Elżbieta Prażmo

Klasa IV

2 3- piętro

mgr Krystyna Winiarska

Klasa V

21- piętro

mgr Bartłomiej Dudzik

Klasa VI

13 b – parter

mgr Marek  Szumiec

Klasa VII

12 a – parter

mgr Agnieszka Karwowska-Wójtowicz

Klasa VIII

12b -parter

mgr Aldona Pawłowska

 Rodzic odprowadzający dziecko może wejść tylko do przedsionka – wejście główne. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa.

 

Uczniowie korzystający z dowozów obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Uczeń, który nie będzie zakrywał ust i nosa nie będzie mógł wejść do autobusu.
 

Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach w roku szkolny 2020/2021
7.00 Dąbrówka-Wólka-Biadaczka-Zofian-Starościn-Samoklęski (autobus zajeżdża na przystanek Starościn w kierunku Pryszczowej Góry)
7.15 Amelin-Syry-Samoklęski (szkoła)
7.40 Stanisławów Duży- Rudka Gołębska-Samoklęski - Samoklęski Kolonia Pierwsza-Samoklęski (szkoła)
Odwozy:
12.50  Samoklęski-Syry-Amelin
13.20 
Samoklęski (szkoła)- Samoklęski Kolonia Pierwsza-Samoklęski-Rudka Gołębska-Stanisławów
13.50 Samoklęski -Starościn-Zofian-Starościn (przystanek w kierunku Pryszczowej Góry)-Biadaczka-Wólka Krasienińska-Dąbrówka

15.30 Samoklęski (szkoła) - Syry-Amelin

15.50 Samoklęski(szkoła) -Samoklęski Kolonia Pierwsza - Stanisławów Duży.
15.35 Samoklęski (szkoła) - Starościn- Zofian-Biadaczka-Wólka Krasienińska-Dąbrówka

Uczniowie wchodząc do autobusu i podczas pobytu w autobusie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. !!!!


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w państwie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi i harmonogramem.
Odbiór świadectw będzie odbywał się w budynku szkoły na pierwszym piętrze dnia 26 czerwca 2020 roku. Świadectwa będą wyłożone na ponumerowanych stolikach (adekwatnie do numeru z dziennika).
Zainteresowanych odbiorem dokumentu w innym terminie zobowiązuje się do ustalenia daty i godziny w sekretariacie szkolnym (81 852 94 13).
Uczniowie do budynku szkoły wchodzą sami (bez rodziców/opiekunów).
Obowiązuje maseczka.
Uczniów klas ósmych obowiązuje długopis (konieczność potwierdzenia odbioru świadectwa i kopii).
Prosimy o dostosowanie się do panujących wytycznych sanitarnych oraz przestrzeganie harmonogramu określającego godziny.
Należy pamiętać o konieczności zakrywaniu nosa i ust oraz dezynfekcji rąk!
Harmonogram odbioru świadectw zgodnie z poniższą tabelą.

Klasa    Godzina
VIII    8.30
VII    9.00
VI    9.30
V    10.00
IV    10.30
III    11.00
II    11.30
I    12.00


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

– ZALECENIA DLA UCZNIÓW RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

 

Uczniu, pamiętaj!

 • Staw się na egzamin, jeśli jesteś całkowicie zdrowy, nie masz objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie jesteś objęty kwarantanną i nie mieszkasz z osobami objętymi kwarantanną.
 • Na egzamin przyjdź w maseczce zakrywającej nos i usta. Zdejmij ją dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej lub po podejściu do stanowiska egzaminacyjnego.
 • Przynieś własną butelkę wody – szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków.
 • Jeśli danego dnia zdajesz więcej niż jeden egzamin, przynieś własne kanapki, które zjesz w przerwie między egzaminami.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób.
 • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Zostaw rzeczy osobiste (kurtkę, plecak itp.) w wyznaczonym przez szkołę miejscu (placówka ma obowiązek takie miejsce Ci zapewnić).
 • W trakcie egzaminu korzystaj wyłącznie z własnych, dozwolonych na egzaminie przyborów: długopisu, ołówka, linijki, cyrkla, kalkulatora.
 • Nie pożyczaj przyborów od innych zdających.
 • Po zakończeniu egzaminu  nie twórz zgromadzenia przed szkołą z innymi uczniami – podziel się refleksjami za pomocą komunikatorów internetowych!

Rodzicu, pamiętaj!

 • Nie możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły.
 • Jeśli Twój podopieczny wymaga pomocy np. w poruszaniu się, możesz wejść z nim na teren szkoły.
 • W innych uzasadnionych przypadkach możesz wejść z podopiecznym na teren szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody od dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Pamiętaj o maseczce zakrywającej nos i usta.

Nauczycielu, pamiętaj!

 • Aby brać udział w organizacji, przeprowadzeniu czy nadzorowaniu tegorocznych egzaminów, Ty również musisz być całkowicie zdrowy, nieobjęty kwarantanną i nie mieszkać z osobami poddanymi kwarantannie.
 • Obowiązuje Cię noszenie maseczki zakrywające nos i usta, a także zachowywanie 1,5-metrowego odstępu od innych osób.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej masz prawo poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (zachowując wymagany 1,5-metrowy odstęp).
 • Możesz zdjąć maseczkę, kiedy obserwujesz przebieg egzaminu (pod warunkiem zachowaniu niezbędnego odstępu od innych osób), jednak poruszając się po sali egzaminacyjnej (np. kiedy podchodzisz do Ucznia, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie), musisz ponownie nałożyć maseczkę.

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Zbliża się koniec roku szkolnego, czyli czas zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.

Proszę,   posprawdzajcie półki, może gdzieś leży również lektura lub inna książka,  którą należy zwrócić przed wakacjami.

Harmonogram zwrotu podręczników i lektur

 

Data

 

 

Godzina

 

Klasa

19.06  (piątek)

9.00- 13.00

VII , VIII

23.06 (wtorek)

9.00- 13.00

V,  VI

24.06 (środa)

9.00- 13.00

III,  IV

25.06 (czwartek)

9.00- 13.00

I,  II

Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, zwrotu podręczników można dokonać  w jednym terminie.

                                                            Beata Małyska


Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021

       Drodzy Rodzice, poniżej publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w SamoklęskachLista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego
 w Szkole Podstawowej w Samoklęskach im. Orła Białego
na rok szkolny 2020/2021
⦁    Natalia Kamińska


Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego
 w Szkole Podstawowej w Samoklęskach
na rok szkolny 2020/2021
⦁    Aleksander Czubak


       Przypominamy, że od 5 czerwca do 18 czerwca 2020 roku należy złożyć deklarację woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Wzory oświadczeń będą znajdować się na drzwiach wejściowych szkoły oraz na stronie internetowej - www.spsamokleski.pl . Wypełnione oświadczenia można wysyłać na adres mailowy : spsamokleski@op.pl lub zostawić w punkcie podawczym( przy wejściu do szkoły).
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „NIEZŁE ZIÓŁKO”

KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowychOgłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

                       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach ogłasza rekrutację uzupełniającą  od 15 maja 2020 r. do 25 maja 2020 r. dla  dzieci 3 i 4 letnich do Punktu Przedszkolnego na jedno wolne miejsce w roku  szkolnym 2020/2021
1. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka…” będzie można pobrać:
- na stronie  http://www.spsamokleski.pl/ w zakładce Szkoła: dokumenty rekrutacyjne do pobrania
- w punkcie podawczym szkoły
2. Termin składania wniosków od dnia 15 maja do 25 maja 2020 r.
3.  Wnioski należy składać w Punkcie Podawczym Szkoły lub wysyłać drogą mailową na adres : spsamokleski@op.pl

Harmonogram egzaminu ósmej klasy

 Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez 

szkołę @Giganci Programowania

Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.


OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


  Szanowni Państwo,

 W  związku  z decyzją  MEN o zawieszeniu  zajęć w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020r. mającą na celu zapobieganie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich, nauka  w naszej placówce odbywa się zdalnie. Do 24 marca 2020r. nauka polegała na poszerzaniu i utrwalaniu omawianych wcześniej partii materiału.
Natomiast w dniach 25marca – 10 kwietnia 2020r. nauka zdalna będzie oparta na realizacji treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 W dni robocze od poniedziałku do piątku nauczyciele poszczególnych przedmiotów i oddziału przedszkolnego będą przesyłali  za pomocą strony internetowej szkoły: www.spsamokleski.pl,  i innych kanałów komunikacji elektronicznej rekomendowanych przez MEN, materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz źródła materiałów, z których będziecie mogli Państwo korzystać. 

Nauczyciele poinformują o czasie, w którym będziecie mogli Państwo skorzystać z konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.

Na stronie internetowej Szkoły pojawiły się nowe informacje w zakładce UCZNIOWIE/ZADANIA DLA KLAS  
oraz
http://samokleski.lh.pl/moodle315/my/

Wszelkie sprawy proponujemy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej spsamokleski@op.pl lub telefonicznie 81 8529413

Informacje dotyczące nowych regulacji nauczania na odległość, oceniania oraz klasyfikowania  uczniów  obowiązujące w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, znajdują się na stronie :

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-naodleglosc-nowe-regulacje-prawne

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!


    

INFORMACJA

DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

 

Zasady pracy na odległość:

 

 1. Nauczyciele będą realizować obowiązujący dotychczas tygodniowy plan zajęć (tzn. przedmioty, które normalnie odbywają się w szkole) w ograniczonym do minimum i odpowiednio zmodyfikowanym zakresie, dostosowanym do możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Każdego dnia nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy kontakt poprzez pocztę elektroniczną
 3. Dodatkowo nauczyciele z każdą klasą i rodzicami indywidualnie ustalają możliwe formy wymiany informacji w zależności od potrzeb. Odpowiedzialność za komunikację między nauczycielami, rodzicami i uczniami ponosi wychowawca.
 4. Każdego dnia w godzinach od 8.00 do 9.00 uczniowie otrzymają przez stronę internetową szkoły lub w inny ustalony sposób tematy lekcji i materiały na dany dzień.
 5. Poza materiałami dostępnymi poprzez stronę internetową szkoły , nauczyciele indywidualnie z każdą klasą ustalają także inne możliwe formy wymiany informacji (komunikatory, platformy, materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wwwepodręczniki.pl , materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii i inne).
 6. Telekonferencja za pomocą wybranego komunikatora nie może w ciągu dnia dla danej klasy trwać dłużej niż 20 min.
 7. Ocena pracy uczniów będzie dokonywana na bieżąco.
 8. Ocenie podlegać będą krótkie ćwiczenia, referaty, prezentacje multimedialne, karty pracy, prace plastyczne, zadania wykonane przez uczniów w różnych aplikacjach, wypracowania, testy online oraz inne uzgodnione z nauczycielem.
 9. Tematy lekcji będą dokumentowane w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 10. Powyższe zasady mogą ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb.


Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu


Zasady bezpieczeństwa w sieci


Drodzy Rodzice,

Przypominamy że, do 25 marca 2020 roku trwa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Samoklęskach. Rodzice, których dzieci będą uczęszczały kolejny rok do Punktu Przedszkolnego lub Oddziału Przedszkolnego powinni również złożyć do 25 marca 2020 roku deklarację o kontynuacji.
Dokumenty rekrutacyjne są wywieszone na drzwiach szkoły, wypełnione można składać do Punktu Podawczego( znajduje się on przy głównym wejściu po prawej stronie).
Dokumenty rekrutacyjne można również pobrać ze strony szkoły : www.spsamokleski.pl w zakładce szkoła- dokumenty rekrutacyjne.
Biorąc pod uwagę obecną  sytuację epidemiologiczną, uruchamiamy możliwość wysłania skanu bądź zdjęcia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy szkoły : spsamokleski@op.pl oraz  dostarczenia oryginałów w późniejszym terminie.
 Informacja
 Informuję , że od dnia 16 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Samoklęskach będzie działał Punkt Podawczy
  przy głównym wejściu w którym należy składać wszelkie  pisma i wnioski.
    Dokumenty Rekrutacyjne będą dostępne przy Punkcie Podawczym i na stronie internetowej szkoły
 (www.spsamokleski.pl) w zakładce „Szkoła – Dokumenty rekrutacyjne”.
                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                   w Samoklęskach

Dokumenty rekrutacyjne do punktu przedszkolnego
 

UWAGA
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej
wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
 Dyrektor Szkoły Podstawowej   
w Samoklęskach informuje, że:

- w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek –piątek)
nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Nie będą organizowane dowozy i odwozy uczniów, w tych dniach również nie będą wydawane obiady.
- w dniach 16-25 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Uczniu,
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szanowni Rodzice

W związku ze wzrostem zachorowań uczniów naszej szkoły informuję, że:

- przeprowadziliśmy  pogadanki  profilaktyczne dotyczące  przestrzegania podstawowych zasad higieny

- uczniowie zostali zapoznani z instrukcją mycia rąk /instrukcje dotyczące mycia rąk zostały wywieszone w szkole w widocznym miejscu/

- frekwencja wynosi około 75% i jest na bieżąco monitorowana

- zajęcia odbywają się zgodnie z planem

Proszę, aby Państwa dzieci:

- jak najczęściej myły ręce, najlepiej używając mydła i ciepłej wody lub preparatów odkażających zawierających alkohol;

- unikały bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę, kaszel lub mają inne objawy infekcji;

Bardzo proszę, aby nie przysyłali Państwo do szkoły dzieci  przeziębionych i chorych.

                                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                         Anna Marciniak


Dowozy i odwozy uczniów na zabawę choinkową

w dniu 11.01.2020 r.

15.10 Wyjazd ze Stanisławowa Dużego-Rudka Gołębska-Samoklęski-Dębczyna-Szmoklęski(szkoła)

15.30 Wyjazd z Amelina-Syry-Samoklęski(szkoła)

Odwozy :

19.50 Stanisławów Duży, Syry, Amelin
INFORMACJA O ZEBRANIU

27 listopada 2019 r. ( środa) o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.


         Dyrektor
                    Anna Marciniak

 
18.11.2019 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym

od zajęć edukacyjnych – Dzień Patrona.
 

Dowozy do szkoły bez zmian, odwozy :
1255 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży
1320 Syry, Amelin
1350 Samoklęski Szkoła, Starościn, Zofian, Biadaczka, Dąbrówka
W godzinach 13.00-16.00 szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. Tego dnia będą wydawane obiady.
 

 
Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej                   

w Samoklęskach w roku szkolnym 2019/2020

Dowozy
710 Stanisławów Duży, Rudka Gołębska, Samoklęski, Dębczyna, Samoklęski Szkoła
735 Amelin, Syry, Samoklęski Szkoła
650 Dąbrówka, Wólka Krasienińska, Biadaczka, Starościn, Zofian, Starościn, Samoklęski Szkoła

Odwozy
1255 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży
1320 Samoklęski Szkoła, Syry, Amelin
1530 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży
1530 Samoklęski Szkoła, Starościn, Zofian, Biadaczka, Dąbrówka
1545 Samoklęski Szkoła, Syry, Amelin

* W związku z tym, że w czwartki nie odbywają się zajęcia dodatkowe ostatnie odwozy w kierunku Stanisławowa Dużego i Syr są wcześniej :
1440 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży
1500 Samoklęski Szkoła, Syry, Amelin
 


 


Program obchodów

Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada

 

08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski) 

09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska) 

11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy 

11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:

• Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

uroczystości i powitanie kompanii honorowych

• Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego

• Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

• Wystąpienie Wojewody Lubelskiego

• Apel pamięci i salwa honorowa

• Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna

• Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz

Pomnikiem – Symbolem Lwowa

• Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych

• Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

- okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

- prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

- wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

- wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

- śpiewanki patriotyczne (harcerze)

- Miejska Gra Niepodległościowa

- Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu Litewskim) 

13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad

Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4) 

14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)
31.10.2019 r.

– dzień wolny od zajęć edukacyjnych.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze,
tego dnia nie będą wydawane obiady.Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Samoklęskach informuje, że
14 październik 2019 r. –
Dzień Edukacji Narodowej,
jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Zaproszenie

 
Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego w Samoklęskach

oraz

społeczność uczniowska

mają zaszczyt zaprosić

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 które odbędzie się w dniu 2.09.2019 r. (poniedziałek)

 o godz. 9.00

Dowozy do szkoły:

 

8. Zofian+ Starościn + Wólka Kras. + Biadaczka + Samoklęski

8.00 Stanisławów +Rudka Gołębska +Samoklęski + Dębczyna

8.30 Amelin+ Syry

 

Odwozy do domu :

 10.50  Zofian +Starościn + Biadaczka + Wółka Krasienińska+ Dąbrówka

10.00 Stanisławów + Rudka Gołębska + Samoklęski + Dębczyna

10.30 Syry + Amelin
 zobacz  starsze  ogłoszenia...