Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Ogłoszenia

Dowozy uczniów  na zabawę  choinkową w dniu 09.02.2019 r. 

13.10   Stanisławów Duży – Rudka Gołębska – Dębczyna – Samoklęski

13.40   Amelin – Syry – Samoklęski 

Odwozy uczniów do domu  w dniu 09.02.2019 r. 

18.40   Dębczyna – Rudka Gołębska – Stanisławów Duży

19.10  Samoklęski – Syry - Amelin


Świąteczna zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka w Przybysławicach

Ofiarować można m.in:
- zabawki, gry, artykuły papiernicze
- środki kosmetyczne oraz środki czystości
- słodycze, żywność z długim terminem ważności
- ubrania
Zbiórka trwa do 21.12.2018 r. (piątek)


INFORMACJA O ZEBRANIU

Kl. 0 - VIII

 

28 listopada 2018r. ( środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

                                                                                     Dyrektor

Anna Marciniak
Konkurs
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

ZAPRASZA

UCZNIÓW  I  RODZICÓW

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 WRZEŚNIA 2018r. (poniedziałek)

Godzina 11:00 – uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.

Po uroczystości spotkanie uczniów  z wychowawcami w klasach.

PRZYWÓZ UCZNIÓW

9:45 – Dąbrówka - Wólka – Biadaczka – Zofian – Starościn – Samoklęski

9:30 – Amelin – Syry – Samoklęski

9:55 – Stanisławów – Rudka Gołębska – Samoklęski Klonia Pierwsza – Samoklęski Szkoła

ODWOZY DO DOMU   -  około godziny  12:00


Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

 


ZAPROSZENIE

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach  serdecznie zaprasza

na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018,

która odbędzie się w dniu 22.06.2018 roku (piątek) o godzinie 10.30

 

 

Dowóz uczniów na zakończenie roku szkolnego 
do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach 
22.06.2018 r. (piątek)

 

9.45 Dąbrówka – Wólka –Biadaczka – Zofian – Starościn - Samoklęski (szkoła)

 

9.30 Amelin – Syry – Samoklęski (szkoła)

 

9.55 Stanisławów Duży – Dębczyna – Samoklęski (szkoła)

 

Odwozy:

 

12.00 Syry – Amelin

 

12.20 Dębczyna – Stanisławów Duży

 

12.00 Zofian – Biadaczka-Wólka - Dąbrówka


DZIEŃ MAMY I TATY

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na uroczystą akademię

z okazji „Dnia Mamy i Taty”, która 

odbędzie się 25 maja 2018 r.

 o godz. 1100

w Szkole Podstawowej w Samoklęskach.

                              

                   

Dyrektor, Rada Pedagogiczna  
i Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Samoklęskach     Uprzejmie informujemy że rekrutacja do:
 Punktu Przedszkolnego
 Oddziału Przedszkolnego
Klasy I Szkoły Podstawowej
 
       na rok szkolny 2018/2019 trwać będzie od 01 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Dokumenty do pobrania: http://spsamokleski.pl/dok_przedszkole.php

Dowozy uczniów  na zabawę  choinkową w dniu 27.01.2018 r. 

13.10   Stanisławów Duży – Rudka Gołębska – Dębczyna – Samoklęski

13.40   Amelin – Syry – Samoklęski 

Odwozy uczniów do domu  w dniu 27.01.2018 r. 

18.40   Dębczyna – Rudka Gołębska – Stanisławów Duży

19.10  Samoklęski – Syry - Amelin


INFORMACJA O ZEBRANIU

Kl. I - VII

 

15 listopada 2017r. ( środa) o godz. 1530 odbędzie się zebranie z rodzicami.

                                                                                     Dyrektor

Anna Marciniak


2 listopada 2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku konieczności zapewnienia dziecku opieki przez szkołę (zajęcia świetlicowe), proszę poinformować o  tym sekretariat szkoły do dnia 31 października do godz. 10 00.W trakcie dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła nie zapewnia obiadu.


INFORMACJA O ZEBRANIU

25 września 2017r. ( poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Po spotkaniu ogólnym, które odbędzie się na korytarzu na pierwszym piętrze, zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w klasach. 

                                                                                     Dyrektor

Anna Marciniak

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW
                        W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH
                                          
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Dowozy do szkoły

6.50 Dąbrówka+ Wólka + Biadaczka+ Zofian + Starościn + Samoklęski (szkoła)

6.55  Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

7.30 Amelin Syry

 

Odwozy do domu

12.50  Dębczyna + Samoklęski  od Rudki Gołębskiej +Rudka Gołębska + Stanisławów Duży

13.15 Syry + Amelin

13.50 Zofian + Starościn + Wólka + Biadaczka +Dąbrówka

14.35 Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski  od Rudki Gołębskiej

15.05 Syry + Amelin

15.35 Zofian + Starościn + Wólka + Biadaczka +Dąbrówka


 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

ZAPRASZA

UCZNIÓW  I  RODZICÓW

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 WRZEŚNIA 2017r. (poniedziałek)

Godzina 11:00 – uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.

Po uroczystości spotkanie uczniów  z wychowawcami w klasach.

PRZYWÓZ UCZNIÓW

9:45 – Dąbrówka - Wólka – Biadaczka – Zofian – Starościn – Samoklęski

9:30 – Amelin – Syry – Samoklęski

9:55 – Stanisławów – Rudka Gołębska – Samoklęski Klonia Pierwsza – Samoklęski Szkoła

ODWOZY DO DOMU   -  około godziny  12:00
Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. o godz. 10.30

Dowozy: 

Zofian 9.10

Amelin ok. 9.20

Samoklęski Szkoła ok. 9.40

Stanisławów Duży ok. 9.55

Dębczyna ok. 10.10
 


Wypoczynek letni dla dzieci 

 

 

 Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY" przedstawia ofertę

wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie

ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub  pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

 

1. Termin turnusu:     30.07 - 09.08.2017 r.

 

2. Lokalizacja turnusu:    Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „HELIOS”

                                                    ul. Obrońców Westerplatte 1

                                                        84-104 Jastrzębia Góra

 

3. Warunki uczestnictwa

 

- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone do 2001 roku),

- uczestnicy muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną

uczestnika (wg załączonego wzoru),

- potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!),

- potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto (500 zł).

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

Numer konta: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320

Tytułem: wpłata na działalność statutową: Wypoczynek letni 2017

(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

 

4. Gwarantujemy:

- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,

- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika wodnego,

- ubezpieczenie NNW,

- atrakcyjny program kulturalno – oświatowy,

- transport na oraz z miejsca wypoczynku.
KARTA KWALIFIKACYJNA          DEKLARACJA – ZGODA RODZICÓW

Lista dzieci przyjętych / nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach na rok szkolny 2017/2018 zostanie podana do publicznej widomości do 5 czerwca br.


DZIEŃ MATKI

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na uroczystą akademię

z okazji „Dnia Matki”, która 

odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 1200

w Szkole Podstawowej w Samoklęskach.

                                                 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna  
i Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Samoklęskach     


Drodzy Rodzice !

W czwartek (18.05.2017r.) będą prowadzone dalsze prace przy modernizacji boiska szkolnego. Zapraszam osoby chętne i dysponujące czasem do pomocy. Prace rozpoczniemy o 8 30.

Beata Małyska

Dyrektor
OGŁOSZENIE

Ze względu na rekolekcje ewangelizacyjne
Zebranie Rodziców zostaje przeniesione
               

na dzień 9 maja 2017r.( wtorek) godz. 15.30

                                                                                                      Dyrektor


Informacja dla rodziców

             Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do :

  Punktu przedszkolnego;

Oddziału przedszkolnego;

 Klasy I szkoły podstawowej 

na rok szkolny 2017/2018 trwać będzie od 20 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r.

                                                                                                              Dyrektor szkoły

Do pobrania:


Organizacja dowozów na zabawę choinkową
1315- Amelin  - Syry- Samoklęski
1340- Stanisławów Duży –Rudka Gołębska- 
        Samoklęski- Dębczyna
Odwozy rozpoczną się  o godz. 1845
1845-  Syry - Amelin 
1910 – Dębczyna- Samoklęski–Rudka Gołębska-  - Stanisławów Duży
ZEBRANIE RODZICÓW
12 stycznia 2017r. ( czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców
dotyczące wyników w nauce i zachowania uczniów.                                  
Prosimy Państwa o obecność.
                                                               p.o. Dyrektor
                                                                          Anna Marciniak


Zimowisko w Zakopanem

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach przekazuje informację na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” Zimowisko dla dzieci rodziców z których przynajmniej jedno opłaca składki KRUS lub pobiera świadczenie z KRUS, odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku w Kompleksie Wypoczynkowym Domu Wypoczynkowym "HARNAŚ II".

TERMIN - 20 -29 stycznia 2017 r.

Warunki zakwaterowania – b. dobre, pokoje 3-4-5 osobowe, każdy pokój z łazienką i WC, telewizorem itp.

Wyżywienie 5 razy dziennie.

Bogaty program sportowo-turystyczny, zajęcie rekreacyjno-sportowe w sali, ciekawe i ważne spotkania tematyczne.

Kadra wychowawcza i opiekuńcza - 9 osób (w tym pielęgniarka).

Dojazd z Lublina do Zakopanego i z powrotem - autobusem (szczegóły w opracowaniu).

Warunki zakwalifikowania młodzieży na zimowisko:

a) Wiek - od 10 do 16 lat,
b)  Zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rodzica dziecka w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym  lub o pobieraniu renty rolniczej (aktualnie),
c)  Wpłata 400 zł od każdego dziecka na następujące konto bankowe Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY"-  24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 ( z dopiskiem: za udział w zimowisku 20-29.I.2017 r.).

 

Zgłoszenia uczniów przyjmuje telefonicznie sekretariat szkoły (telefon 818529413)
oraz wychowawcy klas (do początku pierwszego tygodnia 2017 r.)
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach informuje,
że dzień 22.12.2016 r. jest dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych.

Zimowa przerwa świąteczne trwa   od 23.12.2016 r.  do 01.01.2017 r.
ZEBRANIE RODZICÓW

29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców dotyczące wyników w nauce i zachowania uczniów.
Porządek:
1.Zebranie ogólne połączone ze szkoleniem dla rodziców na temat „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”.
2.Spotkania z wychowawcami klas.
                                                            p.o. Dyrektor
                                                              Anna Marciniak

 

 


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

Rodziców

na uroczystość ślubowania,

która odbędzie się
27 października 2016 r.

o godz. 9.00.

           Uczniowie  klasy I

      z wychowawczynią


Przesiewowe badania słuchu dla klasy 1 odbędą się
03.10.2016r. od godziny 8.00


  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 26.09.2016 r. o godz. 15.30 (poniedziałek)

 

 

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dowozy do szkoły

6.50 Zofian + Starościn + Wólka + Biadaczka + Samoklęski

6.50  Amelin + Syry

7.30  Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

8.05 Wólka + Biadaczka + Zofian + Starościn + Samoklęski

Odwozy do domu

12.50 Syry + Amelin

13.15  Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

13.55 Wólka + Biadaczka + Starościn + Zofian

14.45 Syry + Amelin

15.10 Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

15.45 Wólka + Biadaczka + Starościn + Zofian /od poniedziałku do czwartku/

14.45 Wólka + Biadaczka + Zofian /piątek/


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

odbędzie się 01.09.2016 r. o godzinie 10.00

Dowozy do szkoły:

8.50  Zofian – Starościn – Syry - Amelin

9.05  Syry – Amelin – Samoklęski (szkoła)

9.25  Stanisłwów Duży – Rudka Gołębska – Samoklęski – Dębczyna

 Odwozy:

 ok. 11.30  Amelin – Syry – Starościn – Zofian

ok. 11.55  Samoklęski – Dębczyna – Rudka Gołębska  - Stanisławów Duży


Wykaz podręczników 2015-2016 


PÓŁKOLONIE LETNIE 2016


Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

odbędzie się w dniu 24.06.2016 r. o godz. 10.30

Dowozy: 

Zofian 9.10

Amelin ok. 9.20

Samoklęski Szkoła ok. 9.40

Stanisławów Duży ok. 9.55

Dębczyna ok. 10.10


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach informuje, że od 01 marca 2016r. do 31 marca 2016 r.
będą prowadzone zapisy na rok szkolny 2016/2017 do:

1) punktu przedszkolnego

2)  oddziału przedszkolnego

oraz od 01 marca 2016r. do 28 kwietnia 2016r. do:

3)  szkoły podstawowej.

 

Wniosek o przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej                             oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły.


Nowy plan zajęć. Ważny od 29.02.1016.Odbiór jabłek z EMBARGO

                                                                                                                                                                     

W poniedziałek (01.02.2016 r.) zostaną dostarczone do szkoły jabłka z EMBARGO. Proszę o odbiór jabłek w godzinach od 12.00 do 13.00 oraz podpisanie listy odbioru

Dowozy i odwozy w dniu 30.01.2016 r. (zabawa choinkowa)

Dowozy:

13.30 Zofian – Starościn

13.50 Amelin – Syry

14.10 Stanisławów – Rudka Gołębska – Dębczyna – Samoklęski

Odwozy:

18.40  Syry – Amelin – Starościn - Zofian

19.00  Dębczyna – Rudka Gołębska – Stanisławów


„WYWIADÓWKA”

 

02 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców dotyczące klasyfikacji śródrocznej uczniów.

Porządek:

1.          Zebranie ogólne.

2.          Spotkania z wychowawcami klas.

    


Dowozy i odwozy   w dniu 28.01.2016 r.

Dowozy:

7.20 – Zofian, Starościn, Biadaczka, Wólka Krasienińska

7.15 – Stanisławów Duży, Rudka Gołębska, Dębczyna

7.35 – Amelin, Syry                               

Odwozy:

12.50 – Stanisławów Duży, Rudka Gołębska, Dębczyna

13.10 – Amelin, Syry

14.10 – Zofian, Starościn, Biadaczka, Wólka Krasienińska

14.30 – Stanisławów, Rudka Gołębska, Dębczyna

14.50 – Amelin, Syry


ZIMOWISKO W GÓRACH 

Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje zimowisko dla dzieci rolników.

Termin zimowiska:  15-24.02.2016 r.

Miejsce zimowiska:  DW „Harnaś II” ul. Nędzy Kubińca 105A,

   34-511 Kościelisko    

Wiek uczestnika:     10-16 lat

Koszt zimowiska:    400 zł

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.


INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Rodzice, których dzieci były badane w ramach programu „Badania przesiewowe słuchu”, proszeni są o odbiór wyników badań w sekretariacie szkoły.

                                                                                     Dyrektor

                                                                                                       Beata Małyska


Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

 

Informuję, że zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia 2015 r. i trwać będzie do 6 stycznia 2016 r.  W tym czasie (23, 24, 28, 29, 30, 31 grudnia oraz 04 i 05 stycznia) szkoła może zapewnić opiekę dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.

 

Proszę o dokonywanie indywidualnych, pisemnych zgłoszeń do wychowawców klas lub sekretariatu do dnia 21 grudnia 2015 r.

W zgłoszeniu należy podać dzień i godziny w jakich dziecko należy objąć opieką. 

 

                                                                                        Dyrektor

                                                                                         Beata MałyskaZaproszenie


Serdecznie zapraszamy
Rodziców
na uroczystość ślubowania,

która odbędzie się
30 października 2015 r.

o godz. 9.00.

             Klasa IA i klasa IB

       wraz z wychowawczyniami
ZEBRANIE RODZICÓW

 

 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie rodziców dotyczące organizacji pracy Szkoły w nowym roku szkolnym.

                   

                                                              Dyrektor

                                                              Beata Małyska


INFORMACJA DLA RODZICÓW
 

18 września 2015 r. (piątek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodziców.                                         

                                                              Dyrektor

                                                              Beata Małyska


Wykaz podręczników 2015-2016 


OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONĄ KONTROLĄ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WSZYSCY UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO POSIADANIA BILETU MIESIĘCZNEGO (BEZPŁATNEGO) ORAZ LEGITYMACJI SZKOLNEJ I OKAZYWANIE TYCH DOKUMENTÓW PRZY WSIADANIU DO AUTOBUSU.
BRAK BILETU I LEGITYMACJI MOŻE SPOWODOWAĆ NIEZABRANIE
M DZIECKA Z PRZYSTANKU.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach zwraca się z prośbą do rodziców o dopilnowanie, aby dziecko zawsze posiadało bilet miesięczny i legitymację szkolną.