Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Kontakt ze szkołą:


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Samoklęskach

Samoklęski 6, 21-132 Kamionka

NIP 714-13-60-276

tel. 81 852-94-13

www.spsamokleski.pl

spsamokleski@op.pl