Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Grono Pedagogiczne w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawca klasy

1.

Anna Marciniak

Przyroda kl. IV, VI

 

2

Mariola Zielińska

Kierownik świetlicy

 

3

Aneta Kuśmirek

Wychowanie przedszkolne

Punkt przedszkolny

4

Małgorzata Chudzik

Wychowanie przedszkolne

Punkt przedszkolny

5

Maria Kabała

Wychowanie przedszkolne

Oddział przedszkolny

6

Elżbieta Prażmo

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

7

 Małgorzata Gładosz

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

8

 Maria Milczek

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

9

Agnieszka Karwowska-Wójtowicz

Język angielski kl.0-VIII

Klasa V

10

Aldona Pawłowska

Język polski kl. V-VIII

Klasa V

11

Krystyna Winiarska

Matematyka

Klasa VI

12

Beata Małyska

Plastyka, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, wdż

Klasa VIII

13

Magdalena Kabała

Historia, logopedia, wychowawca świetlicy język polski kl. IV

 Klasa IV

14

Adam Peterwas

Informatyka, technika , fizyka

 

15

Iwona Nieliwodzka

Wychowanie fizyczne kl. V-VIII, muzyka,

 

16

Maria Woźniak

Religia, wychowawca świetlicy

 

17

Bartłomiej Dudzik

Geografia kl. V, VII, VIII wychowawca świetlicy

 

18

Małgorzata Nerlo

Chemia kl. VII-VIII

19

 Paulina Janiszek

Język niemiecki kl. VII

 

20

Izabela Siłuch

Biologia kl. VII-VIII

 

21

Urszula Zarzycka

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

22

Michał Lenarciak

Edukacja dla bezpieczeństwa, Wos kl. VIII

23

Marek  Szumiec

Wychowanie fizyczne kl. IV, wychowawca świetlicy