Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Grono Pedagogiczne w Szkole Podstawowej w Samoklęskach

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawca klasy

 

1.

 

Anna Marciniak

 

Przyroda kl. V, geografia kl. VII

 

2.

 

Mariola Zielińska

 

Kierownik świetlicy

 

3.

 

Aneta Kuśmirek

 

Wychowanie przedszkolne

Punkt przedszkolny

4

 

Ewelina Ślusarczyk

 

Wychowanie przedszkolne

Punkt przedszkolny

5

 

Elżbieta Prażmo

 

Wychowanie przedszkolne

Oddział przedszkolny

6

 

Małgorzata Gładosz

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

7

 

Maria Milczek

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II

8

 

Maria Kabała

 

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III

9

 

Agnieszka Karwowska-Wójtowicz

 

Język angielski

Klasa IV

10

 

Aldona Pawłowska

 

Język polski

Klasa V

11

 

Krystyna Winiarska

 

Matematyka

Klasa VI

12

 

Beata Małyska

 

Plastyka, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, wdż

Klasa VII

13

 

Magdalena Kabała

 

Historia, logopedia, wychowawca świetlicy

 

14

 

Adam Peterwas

 

Informatyka, technika , fizyka

 

15

 

Iwona Nieliwodzka

 

Wychowanie fizyczne, muzyka, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

16

 

Maria Woźniak

 

Religia, wychowawca świetlicy

 

17

 

Bartłomiej Dudzik

 

Przyroda kl. IV, VI

 

18

 

Małgorzata Nerlo

 

Chemia kl. VII

 

19

 

Elżbieta Ciesielska

 

Język niemiecki kl. VII

 

20

 

Izabela Siłuch

 

Biologia kl. VII

 

21

Olga Szczerba

Nauczanie indywidualne

(zajęcia rewalidacyjno-wych.)