Szkoła Podstawowa w Samoklęskach Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Wydarzenia 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

            Dnia 3 września 2018r. o godzinie  10 : 30  w Sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło  się  rozpoczęcie  roku  szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od powitania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości : wójta gminy Kamionka , pana Karola Lugowskiego, pana Mikołaja Lazora, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce, dyrektor Biura Obsługi Szkół w Kamionce, panią Marzenę Grymuzę, księdza proboszcza parafii w Starościnie Wojciecha Różyka, księdza proboszcza parafii w Kamionce,  Piotra Jastrzębskiego .

            Następnie zostali przedstawieni nowi nauczyciele :

·        pan  Marek Szumiec – Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna.

·        pani Paulina Janiszek- Nauczyciel języka niemieckiego

·        pan Michał Lenarciak – nauczycie wiedzy o społeczeństwie

·        pani Małgorzata Chudzik – wychowanie przedszkolne

Na zakończenie wójt gminy Kamionka pa Karol Ługowski złożył życzenia wszystkim uczniom,  aby nadchodzący rok szkolny przyniósł im wiele szczęścia i dobrych ocen.

Potem uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

 

Oliwia Marciniak


  

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Samoklęskach