Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

  
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Samoklęskach

   
 
   

Statut Budżet Regulaminy Procedury Zarządzenia Przetargi Ogłoszenia
  
Dyrekcja Pracownicy  Dane adresowe
mgr Anna Marciniak

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

1

MAGDALENA CHMURZYŃSKA

NAUCZYCIEL HISTORII, JĘZYKA POLSKIEGO, LOGOPEDA

2

BARTŁOMIEJ DUDZIK

NAUCZYCIEL BIOLOGII I GEOGRAFII

3

MAŁGORZATA GŁADOSZ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

4

MONIKA IWAN

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

5

PAULINA JANISZEK

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

6

MARIA KABAŁA

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

7

AGNIESZKA KARWOWSKA -WÓJTOWICZ

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

8

KATARZYNA KUŚMIREK

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

9

MICHAŁ LENARCIAK

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

10

BEATA MAŁYSKA

NAUCZYCIEL PLASTYKI, BIBLIOTEKARZ

11

ANNA MARCINIAK

DYREKTOR, NAUCZYCIEL PRZYRODY I GEOGRAFII

12

MARIA MILCZEK

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13

MAŁGORZATA NERLO

NAUCZYCIEL CHEMII I FIZYKI

14

IWONA NIELIWODZKA

KIEROWNIK ŚWIETLICY

15

ALDONA PAWŁOWSKA

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

16

ADAM PETERWAS

NAUCZYCIEL INFORMATYKI I TECHNIKI

17

ELŻBIETA PRAŻMO

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

18

PIOTR PREIDL

NAUCZYCIEL MUZYKI

19

MAREK SZUMIEC

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

20

EWELINA ŚLUSARCZYK

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

21

BARTOSZ ŚWIDEREK

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

22

KRYSTYNA WINIARSKA

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

23

MARIA WOŹNIAK

NAUCZYCIEL RELIGII

24

URSZULA ZARZYCKA

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

25

MARIOLA ZIELIŃSKA

KIEROWNIK ŚWIETLICY

26

MARIAN BARANIAK

PRACOWNIK GOSPODARCZY

27

WIOLETTA BIENIEK

SPRZĄTACZKA

28

ANDRZEJ DĄBROWSKI

PALACZ

29

JOANNA HAWRYŁ

SEKRETARKA

30

MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA

INTENDENT

31

ANETA STRUSKA

SPRZĄTACZKA

32

MAGDALENA SZLACHTA

POMOC KUCHENNA

33

JOANNA WAWRUCH

KUCHARZ

34

EDYTA WOŹNIAK

SPRZĄTACZKA

35

MONIKA WOŹNIAK

WOŹNA

36

MAŁGORZATA MIKA

SEKRETARKA

37

KATARZYNA KLĘPKA

POMOC KUCHENNA

Szkoła Podstawowa
 im. Orła Białego w Samoklęskach

Samoklęski 6, 21-132 Kamionka

NIP 714-13-60-276

tel. 81 852-94-13

www.spsamokleski.pl

spsamokleski@op.pl