Szkoła Podstawowa w Samoklęskach Szkoła Podstawowa w Samoklęskach


Wydarzenia 2020/2021
 

Szanowni Rodzice!

 

Od 26 października uczniowie klas IV -VIII przechodzą na edukację zdalną. Klasy 0-III, dzieci z punktu przedszkolnego mają zajęcia w formie stacjonarnej. Dowozy pozostają bez zmian. Szkoła zapewnia obiady dla uczniów uczęszczających na zajęcia. Zapewniamy opiekę świetlicową uczniom, którzy tego potrzebują. Informacje dotyczące zdalnego nauczania będą udostępnione na e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

 

IV miejsce w Ogólnopolskich zawodach algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Edycja 2019/2020

    Organizatorem zawodów jest Partner Wiodący - Politechnika Łódzka oraz Partnerzy - Uczelnie Wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska.

    Zawody Algorytmiczne - to czas na rozwiązywanie zadań przez uczniów. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie (ponieważ zawody są zespołowe), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.

    Uczniowie  mogli się sprawdzić się na 2 poziomach, kolejno: lokalnym - w systemie online  9 marca - 10 kwietnia 2020 oraz  regionalnym, który odbył się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich 16 maja 2020.

    Uczniowie współzawodniczyli ze sobą na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania:

    Poziom A - Skrzaty - to zadania dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Dedykowanym do rozwiązywania zadań językiem na tym etapie będzie język Scratch.

    Poziom B - Gnomy - to zadania na poziomie średniozaawansowanym dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

    Poziom C - Gremliny - to zadania na poziomie zaawansowanym dla wszystkich uczniów, szczególnie ze szkół ponadpodstawowych. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

    Nasi uczniowie w składzie: Mikołaj Grymuza, Michał Bartoszcze oraz Dawid Wawrzyńczak zajęli wysokie IV miejsce w rywalizacji na Politechnice Warszawskiej.

Wielkie brawa dla uczniów.
Informacja dla rodziców

W dniu 1 września 2020 r. spotkania z wychowawcami o godzinie 9.00

Klasa

Numer sali

Imię i nazwisko wychowawcy

0(oddział przedszkolny)

24 - piętro

mgr  Małgorzata Gładosz

Klasa I

13a – parter

mgr Maria Milczek

Klasa II

25 - piętro

mgr Maria Kabała

Klasa III

13  - parter

mgr Elżbieta Prażmo

Klasa IV

2 3- piętro

mgr Krystyna Winiarska

Klasa V

21- piętro

mgr Bartłomiej Dudzik

Klasa VI

13 b – parter

mgr Marek  Szumiec

Klasa VII

12 a – parter

mgr Agnieszka Karwowska-Wójtowicz

Klasa VIII

12b -parter

mgr Aldona Pawłowska

 Rodzic odprowadzający dziecko może wejść tylko do przedsionka – wejście główne. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa.

 

Uczniowie korzystający z dowozów obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Uczeń, który nie będzie zakrywał ust i nosa nie będzie mógł wejść do autobusu.