Szkoła Podstawowa w Samoklęskach Szkoła Podstawowa w Samoklęskach


Wydarzenia 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 0-III

OD 18.01.2021R. UCZNIOWIE KLAS I-III WRACAJĄ DO NAUKI STACJONARNEJ

PRZYWOZY I ODWOZY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

PRZYWOZY

7.05 WÓLKA KRASIENIŃSKA-BIADACZKA-STAROŚCIN-ZOFIAN (GODZINA ODJAZDU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZYSTANKÓW BEZ ZMIAN)

7.30 AMELIN-SYRY-SAMOKLĘSKI

7.45 STANISŁAWÓW DUŻY-RUDKA GOŁĘBSKA -DĘBCZYNA -SAMOKLĘSKI

ODWOZY

13.35 SAMOKLĘSKI-DĘBCZYNA-RUDKA GOŁĘBSKA-STANISŁAWÓW DUŻY

13.50 SYRY-AMELIN-STAROŚCIN-ZOFIAN -BIADACZKA-WÓLKA KRASIENIŃSKA (KURS ŁĄCZONY DLA DZIECI Z KIERUNKU AMELIN-SYRY I STAROŚCIN ZOFIAN)


Zasady pracy na Platformie Teams

 

1. Przed lekcją przygotowujemy się do zajęć: podręcznik, zeszyt, przybory do pisania.

2. Zachowujemy kulturę osobistą w mowie i piśmie.

3. Nie zakłócamy lekcji.

4. Mówimy kiedy nauczyciel poprosi.

5. Nie hejtujemy.

6. Nie tworzymy własnych zespołów.

7. Wykonane prace odsyłamy do Nauczyciela.

8. Podczas lekcji nie jemy, nie pijemy, nie słuchamy muzyki.

9. Wszystko co napiszesz na Teams – zostaje.

10. Spotkanie on-line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.

Administrator ma prawo kontrolować aktywności uczniów na platformie.

Zachowanie ucznia podczas zajęć zdalnych podlega ocenie i będzie miało wpływ na ocenę zachowania.


 
 Uroczystość ślubowania uczniów klasy I
 

W dniu 9 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Uroczystość ta, wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała, kolorowym ołówkiem,  Pani Dyrektor Szkoły - Anna Marciniak. Tym samym uczniowie zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Samoklęskach.  Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone przez Panią Dyrektor.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

                                                                                       Wychowawczyni  Maria Milczek


Szanowni Rodzice!

 

Od 26 października uczniowie klas IV -VIII przechodzą na edukację zdalną. Klasy 0-III, dzieci z punktu przedszkolnego mają zajęcia w formie stacjonarnej. Dowozy pozostają bez zmian. Szkoła zapewnia obiady dla uczniów uczęszczających na zajęcia. Zapewniamy opiekę świetlicową uczniom, którzy tego potrzebują. Informacje dotyczące zdalnego nauczania będą udostępnione na e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

 

IV miejsce w Ogólnopolskich zawodach algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Edycja 2019/2020

    Organizatorem zawodów jest Partner Wiodący - Politechnika Łódzka oraz Partnerzy - Uczelnie Wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska.

    Zawody Algorytmiczne - to czas na rozwiązywanie zadań przez uczniów. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie (ponieważ zawody są zespołowe), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.

    Uczniowie  mogli się sprawdzić się na 2 poziomach, kolejno: lokalnym - w systemie online  9 marca - 10 kwietnia 2020 oraz  regionalnym, który odbył się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich 16 maja 2020.

    Uczniowie współzawodniczyli ze sobą na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania:

    Poziom A - Skrzaty - to zadania dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Dedykowanym do rozwiązywania zadań językiem na tym etapie będzie język Scratch.

    Poziom B - Gnomy - to zadania na poziomie średniozaawansowanym dla uczniów ze szkół podstawowych, klasy IV-VIII. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

    Poziom C - Gremliny - to zadania na poziomie zaawansowanym dla wszystkich uczniów, szczególnie ze szkół ponadpodstawowych. Zadania można rozwiązywać w języku Python lub C++.

    Nasi uczniowie w składzie: Mikołaj Grymuza, Michał Bartoszcze oraz Dawid Wawrzyńczak zajęli wysokie IV miejsce w rywalizacji na Politechnice Warszawskiej.

Wielkie brawa dla uczniów.
Informacja dla rodziców

W dniu 1 września 2020 r. spotkania z wychowawcami o godzinie 9.00

Klasa

Numer sali

Imię i nazwisko wychowawcy

0(oddział przedszkolny)

24 - piętro

mgr  Małgorzata Gładosz

Klasa I

13a – parter

mgr Maria Milczek

Klasa II

25 - piętro

mgr Maria Kabała

Klasa III

13  - parter

mgr Elżbieta Prażmo

Klasa IV

2 3- piętro

mgr Krystyna Winiarska

Klasa V

21- piętro

mgr Bartłomiej Dudzik

Klasa VI

13 b – parter

mgr Marek  Szumiec

Klasa VII

12 a – parter

mgr Agnieszka Karwowska-Wójtowicz

Klasa VIII

12b -parter

mgr Aldona Pawłowska

 Rodzic odprowadzający dziecko może wejść tylko do przedsionka – wejście główne. Obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa.

 

Uczniowie korzystający z dowozów obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Uczeń, który nie będzie zakrywał ust i nosa nie będzie mógł wejść do autobusu.